1. DVD

  DVD är en skiva som man kan lagra stora mängder digital information på.
 2. LD

  LD, laser disc, lagringsmedium för information.
 3. CD

  CD är en skiva som man kan lagra digital information på, till exempel musik.
 4. DVD-spelare

  DVD-spelare, apparat för uppspelning av DVD-skivor.
 5. biograf

  biograf, lokal för visning av film.
 6. laser

  laser är en apparat som får ljus att gå i takt i en och samma riktning i en smal stråle.
 7. diskett

  diskett, flexskiva, engelska floppy disk, äldre datorminne bestående av en böjlig plastskiva belagd med magnetiskt material, avsedd för lagring och transport av måttliga mängder data.
 8. CD-spelare

  CD-spelare, CD-läsare, apparat för uppspelning av CD-skivor.