1. DVD-spelare

  DVD-spelare, apparat för uppspelning av DVD-skivor.
 2. sällsynta jordartsmetaller

  sällsynta jordartsmetaller, sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna.
 3. coltan

  coltan, vardaglig benämning på mineralet columbit–tantalit, som innehåller metallerna niob och tantal.

 4. DVD

  DVD är en skiva som man kan lagra stora mängder digital information på.
 5. SCART-kontakt

  SCART-kontakt, standardkontakt med 21 stift för enkel sammankoppling av apparater för video- och audiosignaler.
 6. USB

  USB, universal serial bus, enhet hos en dator för att ansluta externa enheter.
 7. Slovakien

  Slovakien är ett land i mellersta Europa.

 8. projektor

  projektor, apparat med vilken man projicerar rörliga bilder (videoprojektor eller filmprojektor) eller stillbilder (diaprojektor) på en duk eller annan ljus yta.
 9. CD

  CD är en skiva som man kan lagra digital information på, till exempel musik.
 10. laser

  laser är en apparat som får ljus att gå i takt i en och samma riktning i en smal stråle.