1. Decca

  Decca, brittiskt skivbolag, grundat 1929 av börsmäklaren Sir Edward Lewis ( 1900–80).
 2. Deccasystemet

  Deccasystemet, Decca Navigator System, radionavigeringssystem för kustnära sjö- och flygnavigering.
 3. Deccan

  Deccan, platåland i västra Indien.
 4. Deccans platåbasalter

  Deccans platåbasalter, över varandra utflutna lavabäddar av basalt, som bildar ett upp till 3 000 m mäktigt täcke med en utbredning av mer än 550 000 km 2 och en volym av en miljon km 3 inom Deccan.
 5. navigationsinstrument

  navigationsinstrument, navigeringsinstrument, tekniska hjälpmedel vid navigation (se tabell).
 6. Polygram

  Polygram, Baarn, Nederländerna, multinationellt fonogrambolag.
 7. MCA

  MCA, Music Corporation of America, företag i musik- och filmbranschen.
 8. sjökort

  sjökort, karta för navigering på havet eller större sjöar med hydrografisk, nautisk och viss topografisk information.
 9. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 10. satellitnavigation

  satellitnavigation, metod att bestämma position, hastighet och tid för en farkost med hjälp av radiosignaler från satelliter.