1. Daniel Defoe

  Defoe, Daniel, född 1660, död 24 april 1731, brittisk författare och journalist.
 2. Robinson Crusoe

  Robinson Crusoe, Robinson Kruse, huvudpersonen–berättaren i Daniel Defoes berömda roman ”The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe” (1719), om den skeppsbrutne sjömannen på en obebodd östra
 3. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 4. robinsonad

  robinsonad, berättelse om någon eller några som lider skeppsbrott eller av andra skäl isoleras från civilisationen och kämpar för överlevnad, efter mönster av Defoes ”Robinson Crusoe”.
 5. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 6. Fredag

  Fredag, titelpersonens följeslagare i Daniel Defoes roman ”Robinson Crusoe” (1719).
 7. Alexander Selkirk

  Selkirk, Alexander, 1676–1721, skotsk sjöman, vars levnadsöde sägs ha givit Defoe uppslaget till Robinson Crusoe.
 8. barnlitteratur

  barnlitteratur, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur.
 9. pikareskroman

  pikareskroman, pikaresk, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna.
 10. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.