1. Dell Hymes

  Hymes, Dell, 1927–2009, amerikansk språkforskare och antropolog, verksam vid olika amerikanska universitet, efter 1987 vid University of Virginia.
 2. Floyd Dell

  Dell, Floyd, 1887–1969, amerikansk författare och journalist.
 3. Dell Computer Corporation

  Dell Computer Corporation, Austin, Texas, persondatortillverkare, grundad 1984 av Michael Dell (född 1965).

 4. Dellensjöarna

  Dellensjöarna, Dellarna, två sjöar i norra Hälsingland, Norrdellen respektive

 5. della Scala

  della Scala , Scaligeri, italiensk adelsfamilj, känd från 1000-talet.
 6. dellenit

  dellenit, glasig eller ytterst finkornig dacitisk till ryolitisk bergart som förekommer på näset mellan de två sjöarna Norrdellen och Sördellen i Hälsingland.
 7. Delling

  Delling, asagud, far till Dag.
 8. dellikvid

  de`llikvid subst. ~en ~er ORDLED: del--likv-id-en
  Svensk ordbok
 9. Norra Dellen

  Norra Dellen, sjö i nordöstra Hälsingland; för belägenhet se landskapskarta Hälsingland.
 10. Södra Dellen

  Södra Dellen, sjö i östra Hälsingland; för belägenhet se landskapskarta Hälsingland.