1. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 2. Dell Hymes

  Hymes, Dell, 1927–2009, amerikansk språkforskare och antropolog, verksam vid olika amerikanska universitet, efter 1987 vid University of Virginia.
 3. Delling

  Delling, asagud, far till Dag.
 4. commedia dell’arte

  commedia dell’arte, italiensk teaterform som uppkom i mitten av 1500-talet och höll sig levande fram till slutet av 1700-talet.

 5. Floyd Dell

  Dell, Floyd, 1887–1969, amerikansk författare och journalist.
 6. Dell Computer Corporation

  Dell Computer Corporation, Austin, Texas, persondatortillverkare, grundad 1984 av Michael Dell (född 1965).

 7. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 8. Dellensjöarna

  Dellensjöarna, Dellarna, två sjöar i norra Hälsingland, Norrdellen respektive

 9. della Scala

  della Scala, Scaligeri, italiensk adelsfamilj, känd från 1000-talet.

 10. dellenit

  dellenit, glasig eller ytterst finkornig dacitisk till ryolitisk bergart som förekommer på näset mellan de två sjöarna Norrdellen och Sördellen i Hälsingland.