1. dialog

  dialog, samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).
 2. dialog

  dialog, inom musiken: två eller flera sångstämmor som inom en given handlingsram kommunicerar med varandra på ett samtalsliknande sätt.
 3. dialogpedagogik

  dialogpedagogik, en undervisningsform som syftar till inlärning genom samtal mellan lärare och elever med de senares allsidiga jagutveckling, kommunikations- och begreppsbildningsfärdighet som mål.
 4. Dialogus creaturarum moralizatus

  Dialogus creaturarum moralizatus, ’Skapelsens sedelärande samtal’, den första bok som tryckts i Sverige (1483) och bevarats till vår tid.
 5. Tunisiska kvartetten för nationell dialog

  Tunisiska kvartetten för nationell dialog, forum bestående av fyra centrala organisationer från det tunisiska civilsamhället med syfte att skapa förutsättningar för demokrati i landet efter revolutionen 2011, mottagare av Nobels fredspris 2015.

 6. DIALOG

  DIALOG ®, egentligen Dialog Information Services, Inc., databasvärd som 1972 blev världens första kommersiella sådan efter att ha varit ett utvecklingsprojekt vid Lockheed Aircraft Corp. i Kalifornien.
 7. dialog

  dialog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: dia-log-en
  Svensk ordbok
 8. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 9. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 10. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.