1. Dick

  Dick, mansnamn av engelskt ursprung, en form av Richard; i svenskan också en form av namnen Didrik och Fredrik.
 2. Moby Dick

  Moby Dick, Moby Dick; or, the Whale, roman av den amerikanske författaren Herman Melville, utgiven 1851.

 3. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 4. Dick Harrison

  Harrison, Dick, född 1966, historiker, professor vid Lunds universitet sedan 2003.

 5. Dick Cheney

  Cheney, Richard (Dick), född 1941, amerikansk politiker och affärsman, försvarsminister 1989–93, vicepresident 2001–09.

 6. Dick Beer

  Beer, Dick, 1893–1938, målare och grafiker.
 7. Philip K. Dick

  Dick, Philip Kendred, 1928–82, amerikansk författare.

 8. Dick Tracy

  Dick Tracy, amerikansk kriminalserie, lanserad 1931 av Chester Gould.
 9. Gustaf Fredrik (Dick) Östberg

  Östberg, Gustaf Fredrik (Dick), 1847–1924, politiker och godsägare, chef för Stockholms mjölkförsäljningsaktiebolag 1889–1905, riksdagsledamot i andra kammaren 1885–96, i första kammaren 1897–1916, ledamot av Stockholms läns landsting 1878–95 och av stadsfullmäktige i Stockholm 1899–1912.

 10. Dickson

  Dickson, släkt härstammande från staden Kelso i Skottland och känd sedan 1500-talet.