1. Denis Diderot

  Diderot, Denis, född 5 oktober 1713, död 31 juli 1784, fransk författare och filosof.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 4. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 5. förromantik

  förromantik, gemensam benämning på litterära strömningar som i olika länder under andra hälften av 1700-talet opponerade sig mot förnuftsdyrkan och klassicismens regelpoetik och i stället hävdade originaliteten, geniets frihet, känslans rätt och en expressiv diktsyn.
 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. encyklopedisterna

  encyklopedisterna, benämning på den grupp författare och filosofer som medarbetade i Diderots berömda Encyclopédie, utgiven 1751 och framåt.
 8. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 9. Jean d’Alembert

  d’Alembert, Jean le Rond, född 17 november 1717, död 29 oktober 1783, fransk matematiker och filosof.
 10. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.