1. Paul A M Dirac

  Dirac, Paul Adrien Maurice, född 8 augusti 1902, död 20 oktober 1984, brittisk teoretisk fysiker, en av den moderna kvantfysikens banbrytare.
 2. Fermi–Dirac-statistik

  Fermi–Dirac-statistik, de statistiska egenskaperna för ett system av identiska partiklar.
 3. diracfermion

  diracfermion, partikel med halvtaligt spinn (fermion) som inte är identisk med sin antipartikel.
 4. Diracmåttet

  Diracmåttet, Diracfunktionen, deltafunktionen, en av de viktigaste idéerna i modern matematik.
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 7. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 8. antimateria

  antimateria är uppbyggd på motsvarande sätt som alla fysiska kroppar i vår observerbara omgivning, med den skillnaden att den består av antiatomer och antipartiklar i stället för atomer och elementarpartiklar.
 9. positron

  positron, positon, symbol e +, elektronens antipartikel; den har samma massa och magnetiska moment som elektronen, och den bär samma elektriska laddning så när som på dess tecken.
 10. väteatom

  väteatom, den enklaste av alla atomer.