1. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 2. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 3. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 4. Paul A M Dirac

  Dirac, Paul Adrien Maurice, född 8 augusti 1902, död 20 oktober 1984, brittisk teoretisk fysiker, en av den moderna kvantfysikens banbrytare.
 5. antimateria

  antimateria är uppbyggd på motsvarande sätt som alla fysiska kroppar i vår observerbara omgivning, med den skillnaden att den består av antiatomer och antipartiklar i stället för atomer och elementarpartiklar.
 6. positron

  positron, positon, symbol e +, elektronens antipartikel; den har samma massa och magnetiska moment som elektronen, och den bär samma elektriska laddning så när som på dess tecken.
 7. Enrico Fermi

  Fermi, Enrico, född 29 september 1901, död 28 november 1954, italiensk-amerikansk fysiker.
 8. väteatom

  väteatom, den enklaste av alla atomer.
 9. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 10. teoretisk kemi

  teoretisk kemi, gren av kemin som söker förklaring till kemiska fenomen utgående från främst kvantmekanik och statistisk mekanik.