1. Gustave Doré

  Doré, Gustave, 1832–83, fransk konstnär, en av 1800-talets stora bokillustratörer.

 2. Mont-Dore

  Mont-Dore, bergmassiv i Centralmassivet, sydväst om Clermont-Ferrand i söder Frankrike.
 3. Dora

  Dora, kvinnonamn, kortform av bl.a. namnen Dorotea och Theodora.
 4. dorer

  dorer (grekiska Dōrieis), grekisk folkstam som bebodde landskapen Argolis, Lakonien och Messenien på Peloponnesos, Megaris (norr om Isthmos), Kreta, Rhodos, Kos m.fl. öar samt ett område på sydvästra Mindre Asiens kust.
 5. livegenskap

  livegenskap, historisk term för bonde­klassens ofrihet i förhållande till godsägarna på många håll i Europa under medeltiden och närmast följande århundraden.

 6. jeunesse dorée

  jeunesse dorée , (fr., ’gyllene ungdom’), förmögen ungdom, begiven på lyx och nöjen.
 7. stjärnbild

  stjärnbild, konstellation, ursprungligen benämning på ett mönster av ljusare stjärnor som i bästa fall liknar det objekt vars namn stjärnbilden bär.

 8. Charon

  Charon, Karon, i antik grekisk religion en underjordsdemon, som på en båt förde de döda över floden Styx till dödsriket.
 9. Hagar

  Hagar, enligt Första Moseboken 16 en egyptisk slavflicka hos Sara, Abrahams hustru.
 10. joner

  joner, jonier (grekiska Iawones, senare Iōnes), en av de forngrekiska stammarna.