1. Dora

  Dora, kvinnonamn, kortform av bl.a. namnen Dorotea och Theodora.
 2. dorer

  dorer (grekiska Dōrieis), grekisk folkstam som bebodde landskapen Argolis, Lakonien och Messenien på Peloponnesos, Megaris (norr om Isthmos), Kreta, Rhodos, Kos m.fl. öar samt ett område på sydvästra Mindre Asiens kust.
 3. Gustave Doré

  Doré, Gustave, 1832–83, fransk konstnär, en av 1800-talets stora bokillustratörer.

 4. Dora Baltea

  Dora Baltea, flod i norra Italien; för belägenhet se landskarta Italien.
 5. Dora Carrington

  Carrington, Dora, 1893–1932, brittisk konstnär.
 6. dorer

  do´rer subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dor-ern
  Svensk ordbok
 7. Mont-Dore

  Mont-Dore, bergmassiv i Centralmassivet, sydväst om Clermont-Ferrand i söder Frankrike.
 8. Dora Jung

  Jung, Dora, 1906–80, finländsk textilkonstnär.
 9. Gargantua

  Gargantua, titelperson i Rabelais bok ”La Vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel” (1535; ”Den store Gargantuas förskräckliga leverne”), delvis byggd på uppslag från en av honom översatt folkbok.

 10. Camelot

  Camelot är ett slott.