1. drabbning

  drabb`ning subst. ~en ~ar ORDLED: drabb-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 3. hundraårskriget

  hundraårskriget, benämning på de sporadiska strider mellan England och Frankrike som varade från 1337 till 1453 och som ytterst gällde de engelska kungarnas länsinnehav och feodala ställning i Frankrike.
 4. el-Alamein

  el-Alamein, al-˙Alamayn, litet järnvägssamhälle i norra Egypten, 100 km väster om Alexandria.
 5. Erik Eriksson

  Erik Eriksson, kallad Erik läspe och halte, född ca 1216, död 2 februari 1250, svensk kung 1222–29 och 1232 eller 1234–50, postum son till Erik Knutsson.
 6. Poltava

  Poltava, stad i mellersta Ukraina; 294 600 invånare (2015).
 7. Dannebrogen

  Dannebrogen, populär benämning på Danmarks flagga.
 8. Jules Sylvain

  Sylvain, Jules, pseudonym för Stig Hansson, 1900–68, kompositör av schlager och underhållningsmusik.
 9. bondeuppror

  bondeuppror, väpnade revolter från bondebefolkningen mot olika former av förtryck från makthavarnas sida.

 10. division

  division, delning, indelning, avdelning; benämning på vissa militära förband.