1. dundra

  dun`dra verb ~de ~t ORDLED: dundr-ar SUBST.: dundrande; dunder
  Svensk ordbok
 2. tornado

  tornado, i engelskspråkiga länder benämning på intensiv luftvirvel, se tromb.
 3. intonation

  intonation, slutjustering av klaverinstrument (orgel och piano) för att förbättra och egalisera klangen.
 4. intonation

  intonation, kort förspel, t.ex. på orgel vid psalmsång, eller inledande fras av försångare, i bl.a. gregoriansk sång, för att ”ge ton” och ange modus, tempo och karaktär.
 5. Adad

  Adad, Addu, ”Dundraren”, babylonisk-assyrisk storm- och regngud, identisk med den västsemitiske Hadad ( Haddu).
 6. intonation

  intonation, det bestämda val man som musiker gör på instrument med s.k. fri intonation (t.ex. violin, blåsinstrument, röst) när det gäller tonplatserna inom ett tonförråd.
 7. intonation

  intonation, i fonetiken samlingsbeteckning för perceptuellt relevanta mönster i talets melodi.
 8. Kristian Petri

  Petri, Kristian, född 1956, författare och filmregissör.

 9. detonation

  detonation, snabb kemisk omsättning i explosivämne, t.ex. ett sprängämne, kännetecknad av en reaktionszon som utbreder sig med en högre hastighet än ljudhastigheten i ämnet.
 10. Västerbottens län

  Västerbottens län, län i norra Norrland.