1. EFTA

  EFTA, European Free Trade Association, bildades 1960 genom att Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike undertecknade det s.k. Stockholmsavtalet.
 2. eftaliter

  eftaliter (grekiska Efthalitai), forntida asiatiskt folk, se heftaliter.
 3. industriland

  industriland, i-land, benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land).
 4. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 5. EES

  EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, även EEA (European Economic Area), avtal, undertecknat i Porto, Portugal, 2 maj 1992, mellan EU å ena sidan och samtliga EFTA-stater å den andra.

 6. kapitalrörelser

  kapitalrörelser, kapitalflöden, kapitalöverföringar som normalt sker mellan länder, dels som betalningar för kommersiell export och import av varor och tjänster, dels för finansiella investeringar i t.ex. företag eller fastigheter.
 7. Urho Kekkonen

  Kekkonen, Urho, född 3 september 1900, död 31 augusti 1986, finländsk politiker (centerpartist), president 1956–81, riksdagsman 1936–56, riksdagens talman 1948–50, justitieminister 1936–37 och 1944–46, inrikesminister 1937–39, statsminister 1950–53 och 1954–56, utrikesminister maj–oktober 1954.
 8. konfektionsindustri

  konfektionsindustri, den del av sömnadsindustrin som avser tillverkning av kläder.
 9. António Salazar

  Salazar, António, 1889–1970, portugisisk politiker, regeringschef och landets verklige makthavare 1932–68.
 10. Reginald Maudling

  Maudling, Reginald, 1917–79, brittisk politiker (konservativ).