1. Scala

    Scala, objektfunktionellt programspråk för datorer anpassat för både objektorientering och funktionell prorgrammering, skapat och utvecklat av Martin Odersky (född 1958).
  2. datakommunikation

    datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).