1. EP

  EP, förkortning för elektronisk publicering.
 2. EP

  EP, grammofonskiva med en diameter av 17,5 cm, en rotationshastighet av 45 varv/minut och en speltid av fem till tio minuter per sida (att jämföra med singelskivans tre till fem).
 3. EP

  EP [e`pe långt sista e] subst. ~-n, plur. ~
  Svensk ordbok
 4. EP-smörjmedel

  EP-smörjmedel, smörjoljor med EP-tillsatser (EP = engelska extreme pressure) som används vid höga laster och svåra glidförhållanden i t.ex. hypoidväxlar.
 5. V

  V, egentligen V, jämte E p och Φ beteckning för potentiell energi; SI-enhet joule (J).
 6. hypoidolja

  hypoidolja, smörjolja med EP-tillsatser, dvs. tillsatser som tål extremt högt tryck.
 7. epi-

  epi-, förled: på, i, över, efter e.d.
 8. elektronisk publicering

  elektronisk publicering, EP, utgivning eller offentliggörande av material i elektronisk form, dvs. i en form som kräver elektronisk apparatur för att läsaren/användaren ska kunna tillgodogöra sig materialet.

 9. virialteoremet

  virialteoremet, relation inom mekaniken, enligt vilken tidsmedelvärdet av den kinetiska energin hos ett mångpartikelsystem, Ē k, ges av
 10. Sven Gösta Jonsson

  Jonsson, Sven Gösta, ”Den rockande samen”, 1939–2013, sångare.