1. EU

  EU, förkortning för Europeiska unionen, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (28 stater från och med 2013).
 2. EU-rätt

  EU-rätt, EG-rätt, sammanfattande benämning på det regelverk som tillämpas inom Europeiska unionen (EU) och vars grundläggande bestämmelser finns i Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) och Amsterdamfördraget.
 3. EU-kommissionen

  EU-kommissionen, gängse benämning på Europeiska kommissionen (ej att förväxla med Europakommissionen).
 4. EU-domstolen

  EU-domstolen, egentligen Europeiska unionens domstol, tidigare EG-domstolen, Luxemburg, överstatlig domstol som ska säkra EU-ländernas efterlevnad av de gemensamma rättsreglerna.

 5. eu-

  eu-, prefix som tillägger någon av betydelserna ’som är av god kvalitet’, ’som utförs väl’, ’som sker med lätthet’.
 6. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 7. EU-parlamentet

  EU-parlamentet, se Europaparlamentet.
 8. EU-blomman

  EU-blomman är en symbol för EU-ländernas gemensamma miljömärkning som EU instiftade 1992.

 9. EU–Turkiet-avtalet

  EU–Turkiet-avtalet, överenskommelse om återtagande av migranter och flyktingar som anlänt till EU via Turkiet, antagen 2016.

 10. EU-förordning

  EU-förordning, inom EU-rätten detsamma som förordning.