1. EU

  EU är en förkortning för Europeiska unionen.
 2. Eu

  Eu, kemiskt tecken för grundämnet europium.
 3. eu-

  eu-, prefix som tillägger någon av betydelserna ’som är av god kvalitet’, ’som utförs väl’, ’som sker med lätthet’.
 4. EU-blomman

  EU-blomman är en symbol för EU-ländernas gemensamma miljömärkning som EU instiftade 1992.

 5. EU-omröstningen

  EU-omröstningen, folkomröstning 13 november 1994 om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

 6. EU-parlamentet

  EU-parlamentet, se Europaparlamentet.
 7. EU-förordning

  EU-förordning, inom EU-rätten detsamma som förordning.
 8. EU-beslut

  EU-beslut, inom EU-rätten detsamma som beslut.
 9. EU-direktiv

  EU-direktiv, inom EU-rätten detsamma som direktiv.
 10. EU-kommissionen

  EU-kommissionen har en central roll inom EU, se Europeiska kommissionen.