1. Ebbe

  Ebbe, mansnamn, dels kortform av nordiska Esbjörn, Ärnbjörn, dels identiskt med fornhögtyska Eb(b)o, kortform av Eberhard (se Evert).
 2. Ebbe Linde

  Linde, Ebbe, 1897–1991, författare.
 3. Ebbe Carlsson

  Carlsson, Ebbe, född 28 september 1947, död 3 augusti 1992, bokförläggare och journalist, en av huvudpersonerna i Ebbe Carlsson-affären.

 4. Ebbe Munck

  Munck, Ebbe, 1905–74, dansk journalist och diplomat.
 5. Ebbe Skammelsson

  Ebbe Skammelsson, huvudperson i den mest storslaget tragiska riddarvisan bland våra medeltidsballader.
 6. Ebbe Tuneld

  Tuneld, Ebbe, 1877–1947, språkforskare, docent i indologi i Lund 1915, professors namn 1923.
 7. Ebbe Hamerik

  Hamerik, Ebbe, 1898–1951, dansk tonsättare och dirigent, son till Asger H.
 8. Ebbe Lieberath

  Lieberath, Ebbe, 1871–1937, scoutchef och författare, officer, gymnastikdirektör.
 9. Ebbe Bring

  Bring, Ebbe, 1814–84, kyrkoman, professor i pastoralteologi i Lund 1848–61, biskop i Linköping från 1861; jämför släktartikel Bring.
 10. Ebbe Rode

  Rode, Ebbe, 1910–98, dansk skådespelare, engagerad vid Det kongelige Teater 1932–56 och från 1965, son till Helge och Edith Rode.