1. Edla

  Edla, kvinnonamn, kortform av fornhögtyska namn på Edil(i)-, i svenska dock närmast associerat med ädel.
 2. Inge Edler

  Edler, Inge, 1911–2001, läkare, överläkare vid kardiologiska kliniken vid Lunds lasarett 1963–77; professors namn 1987.
 3. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 4. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 5. astrofysik

  astrofysik, den gren av astronomin som studerar de fysikaliska förhållandena och processerna i universum.
 6. Ada

  Ada, kvinnonamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’prydnad’; ibland snarast kortform av t.ex. Adela.
 7. Hellmuth Hertz

  Hertz, Hellmuth, 1920–90, tysk-svensk fysiker, professor i elektrisk mätteknik vid Tekniska högskolan i Lund 1963–85; son till Gustav Hertz.
 8. ekokardiografi

  ekokardiografi, metod för undersökning av hjärtat med ultraljud, ursprungligen beskriven (1954) av Inge Edler och Hellmuth Hertz.
 9. Johan Edler

  Edler (egentligen Olofsson), Johan, 1734–97, bildhuggare, bonde.
 10. Bengt Edlén

  Edlén, Bengt, 1906–93, fysiker, professor vid Lunds universitet 1944–73.