1. efterlysa

  ef`terlysa verb efterlyste efterlyst, pres. efterlyser ORDLED: efter--lys-er SUBST.: efterlysande, efterlysning
  Svensk ordbok
 2. Interpol

  Interpol är en internationell organisation som arbetar för att göra det lättare för polisen i medlemsländerna att samarbeta över landsgränser.

 3. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 4. signalement

  signalement är en beskrivning av en person.
 5. Van Wyck Brooks

  Brooks, Van Wyck, 1886–1963, amerikansk kritiker och litteraturhistoriker.
 6. Veijo Meri

  Meri, Veijo, 1928–2015, finsk författare.
 7. Grönland

  Grönland, jordens största ö, belägen i norra Atlanten.

 8. efterlysning

  ef`terlysning subst. ~en ~ar ORDLED: efter--lys-ning-en
  Svensk ordbok
 9. reklamera

  reklame´ra verb ~de ~t ORDLED: re-klam-er-ar SUBST.: reklamerande, reklamering; reklamation (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. polis

  poli´s subst. ~en ~er ORDLED: pol-is-en
  Svensk ordbok