1. egocentrisk

  egocentrisk är en person som sätter sig själv i centrum i många sammanhang.
 2. egocentrisk

  egocen´trisk adj. ~t ORDLED: ego-centr-isk
  Svensk ordbok
 3. egocentriska ord

  egocentriska ord, benämning på ord vilkas referens bestäms av yttrandekontexten (sammanhanget), t.ex. jag, du, här, nu.
 4. Arne Anka

  Arne Anka, satirisk fabeldjursserie, författad och tecknad 1983–95 och sedan 2005 av Charlie Christensen.
 5. Charlie Christensen

  Christensen, Hans (Charlie), född 1958, serieskapare, mest känd för satirserien Arne Anka (1983–95, 2005–).

 6. egocentrism

  egocentrism betecknar i Jean Piagets utvecklingspsykologi en oförmåga hos det lilla barnet att föreställa sig ett annat perspektiv än sitt eget.
 7. lycka

  lycka, folkloristisk term.
 8. preoperationella stadiet

  preoperationella stadiet, enligt Piaget ett av stadierna i barns tankemässiga utveckling (jämför kognitiv utveckling).
 9. Antingen–eller

  Antingen–eller, Enten–Eller, ett av den danske författaren Søren Kierkegaards mest centrala filosofiska verk, utgivet 1843.

 10. pathetic fallacy

  pathetic fallacy, litteraturkritikens term för idén att naturen är besjälad och en spegelbild av mänskligt själsliv.