1. Eivor

  Eivor, Ejvor, Eyvor, kvinnonamn av nordiskt ursprung, möjligen sammansatt av ey- ’lycka’, ’gåva’ och namnleden - vor, vilken hör samman antingen med adjektivet varr ’varsam’ eller med fornsvenska verbet væria ’värja’, ’försvara’.
 2. Eivor Burbeck

  Burbeck, Eivor, 1926–65, författare och filmare.
 3. Ejvor

  Ejvor, Eivor , Eyvor, kvinnonamn av norskt ursprung.
 4. Majvor

  Majvor, kvinnonamn, svensk nybildning till Maj och senare leden - vor i t.ex. Gunvor.
 5. orientering

  orientering, sport med militärt ursprung vilken bedrivs med karta och (oftast) kompass.

 6. Lennart Rodhe

  Rodhe, Lennart, född 15 november 1916, död 17 januari 2005, konstnär, professor vid Konsthögskolan 1958–68.
 7. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.