1. Ejnar Eklöf

  Eklöf, Ejnar, 1886–1954, tonsättare, verksam som sånglärare och kyrkomusiker i Stockholm.
 2. Gunnar Eklöf

  Eklöf, Gunnar, 1909–63, inredningsarkitekt, möbelformgivare.
 3. Marianne Eklöf

  Eklöf, Marianne, född Ericson 1956, konsert- och operasångerska (mezzosopran).
 4. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 5. Bengt Åkerblom

  Åkerblom, Bengt, 1901–90, läkare.