1. elmotor

  elmotor, elektrisk motor, se elektriska maskiner.
 2. Rune Elmqvist

  Elmqvist, Rune, 1906–96, läkare, uppfinnare.
 3. elmätare

  elmätare, instrument för mätning av transporterad elektrisk energi.
 4. elmängd

  elmängd, (elektrisk) laddning, fysikalisk storhet med beteckningen Q. Elmängd mäts i coulomb (C).
 5. elmarknadsreformen

  elmarknadsreformen, den 1996 genomförda avregleringen av den svenska elmarknaden.
 6. elmseld

  elmseld, eliaseld, Sankt Elms eld, elektrisk urladdning som kan uppträda på toppen av fartygsmaster, kyrktorn och andra höga spetsiga föremål, men också på flygplan i luften.
 7. elmarknad

  elmarknad, benämning på den konkurrensutsatta marknaden för aktörer som är inblandade i produktion, leverans och konsumtion av elektricitet.
 8. El Mundo

  El Mundo, egentligen El Mundo del Siglo Veintiuno, spansk liberal dagstidning.
 9. Elmer

  Elmer, mansnamn, ursprungligen ett fornengelskt förnamn.
 10. elmar

  elmar, arter i grässläktet Elymus, tidigare bildande ett eget släkte, Roegneria.