1. Elna

  Elna, kvinnonamn, sydsvensk dialektal form av Helena och Elin.
 2. Elīna Garanča

  Garanča, Elīna, född 1976, lettisk operasångerska (mezzosopran). 

 3. Williams–Beurens syndrom

  Williams–Beurens syndrom, genetiskt syndrom bestående av vissa drag i utseende och beteende, en eller flera missbildningar i större artärer m.m., psykisk utvecklingsstörning med markant till obetydlig begränsning av kognitiva funktioner samt ibland beteendestörning som vid ADHD eller autism.
 4. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 5. dröppel

  dröpp´el subst. ~n ORDLED: dröpp-eln
  Svensk ordbok
 6. brunnssvängel

  brunn`ssvängel subst. ~n brunnssvänglar ORDLED: brunns--sväng-eln
  Svensk ordbok
 7. hävel

  hä`vel subst. ~n hävlar ORDLED: häv-eln
  Svensk ordbok
 8. tandhävel

  tan`dhävel subst. ~n tandhävlar ORDLED: tand--häv-eln
  Svensk ordbok
 9. vindel

  vin`del subst. ~n vindlar ORDLED: vind-eln
  Svensk ordbok
 10. bindel

  bin`del subst. ~n bindlar ORDLED: bind-eln
  Svensk ordbok