1. Elsa

  Elsa, kvinnonamn, dels av den äldre svenska formen Elzaby, dels av danska Else, båda av Elisabet.
 2. Elsa Beskow

  Elsa Beskow har skapat många av de mest älskade bilderböckerna för barn.
 3. Elsa Celsing

  Celsing, Elsa, född Backlund, 1880–1974, konstnär.
 4. Elsa Brändström

  Brändström, Elsa, 1888–1948, hjälparbetare, rödakorsdelegat i Ryssland 1914–20.
 5. Elsa Olenius

  Olenius, Elsa, 1896–1984, bibliotekarie och dramapedagog.
 6. Elsa Grave

  Grave, Elsa, 1918–2003, författare.
 7. Elsa Gullberg

  Gullberg, Elsa, född Svensson, 1886–1984, textilkonstnär och formgivare.
 8. Elsa Andersson

  Andersson, Elsa, född 1897, död 22 januari 1922, första kvinnan som fick flygutbildning i Sverige, tillika Sveriges första kvinnliga fallskärmshoppare.
 9. Elsa Thulin

  Thulin, Elsa, född Sachs, 1887–1960, översättare.
 10. Elsa Appelquist

  Appelquist, Elsa, 1909–77, författare, metallarbetare, journalist i bl.a. Morgon-Tidningen och Aftonbladet.