1. eminent

  eminen´t adj., neutr. ~ ORDLED: e-min-ent
  Svensk ordbok
 2. vara

  vara, filosofisk term med två skilda huvudbetydelser: 1) egenskapen att vara; 2) det som har egenskapen att vara.
 3. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.
 4. Rolf Lassgård

  Lassgård, Rolf, född 1955, skådespelare.

 5. Lars-Gunnar Nordström

  Nordström, Lars-Gunnar, 1924–2014, finländsk målare, grafiker och skulptör.
 6. Lage Lindell

  Lindell, Lage, född 12 maj 1920, död 15 mars 1980, målare, grafiker.
 7. Fredrik Blom

  Blom, Fredrik, född 24 januari 1781, död 25 september 1853, arkitekt, professor vid Konstakademien från 1817, överste vid Flottans mekaniska kår från 1840.
 8. Thomas Arnold

  Arnold, Thomas, 1795–1842, brittisk teolog och historiker, far till Matthew Arnold, farfar till Mary Augusta Ward.
 9. Spion Kop

  Spion Kop, höjdplatå 30 km sydväst om Ladysmith, Natal, Sydafrika.
 10. Bengt Dahlbäck

  Dahlbäck, Bengt, 1917–91, konsthistoriker och museiman, bibliotekarie vid Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning 1956–63, överintendent och chef för Statens konstmuseer 1969–79; filosofie hedersdoktor 1969.