1. Eneas

  Eneas, antik sagohjälte, se Aeneas.
 2. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 3. dioskurerna

  dioskurerna, (grekiska Dioskouroi ’Zeus gossar’), i grekisk myt tvillingsöner till drottning Leda i Sparta; den ene, Polydeukes (latin Pollux), hade Zeus till far, den andre, Kastor ( Castor), kung Tyndareos.
 4. Expressen

  Expressen, liberal kvällstidning, utgiven i Stockholm av AB Kvällstidningen Expressen, dotterbolag till Bonnier AB.

 5. vetenskap

  vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.
 6. brädspel

  brädspel, bräde, ett spel med tärningar och brickor, i Norden utövat i olika former sedan vikingatiden.
 7. tryckning

  tryckning, sätt att mångfaldiga texter, bilder och mönster genom att överföra dem från ett medium (t.ex. en tryckplåt) till en tryckbärande yta (t.ex. papper).
 8. konsul

  konsul, antik romersk ämbetsman, under republiken statens högste reguljäre befattningshavare (jämför diktator).
 9. Shaka

  Shaka ( Chaka), född cirka 1787, död 1828, zulukung från 1816.
 10. ene

  1ene se 2ena
  Svensk ordbok