1. Eneas

  Eneas, antik sagohjälte, se Aeneas.
 2. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 3. ene

  1ene se 2ena
  Svensk ordbok
 4. ene

  2e`ne subst. ~t ORDLED: en-et
  Svensk ordbok
 5. andkorg

  andkorg, boanordning främst för gräsänder, gjord av flätad ene eller korgpil.
 6. tryckning

  tryckning, sätt att mångfaldiga texter, bilder och mönster genom att överföra dem från ett medium (t.ex. en tryckplåt) till en tryckbärande yta (t.ex. papper).
 7. Hendrik van Veldeke

  van Veldeke, Hendrik, slutet av 1100-talet, nederländsk författare från Limburg (i nuvarande Nederländerna och Belgien), identisk med den ofta som tysk författare uppfattade Heinrich von Veldeke.
 8. belägringsspel

  belägringsspel, spel från 1800-talets mitt med ursprung i det betydligt äldre rävspelet.
 9. oxhyvel

  oxhyvel, hyvel med två tvärställda handtag, avsedd att föras av två man: den ene drog och den andre sköt på.
 10. räkneramsa

  räkneramsa, en oftast rimmad ramsa som barn använder för att bland deltagarna i en lek utse den som skall tilldelas en viss uppgift.