1. Vilhelm Erövraren

  Vilhelm Erövraren, kung av England, se Vilhelm I.
 2. erövra

  erövra [e`r- el. ä`r-] verb ~de ~t ORDLED: er-övr-ar SUBST.: erövrande, erövring
  Svensk ordbok
 3. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 4. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.

 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 8. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 9. Johann Gutenberg

  Gutenberg, Johann, född 1394, död troligen 3 februari 1468, tysk boktryckare, av patriciersläkten Gensfleisch i Mainz.
 10. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.