1. Ernst Stadler

  Stadler, Ernst, 1883–1914, tysk författare.
 2. Ernst Stenhammar

  Stenhammar, Ernst, 1859–1927, arkitekt; jämför släktartikel Stenhammar.
 3. Ernst Schnabel

  Schnabel, Ernst, 1913–86, tysk (västtysk) författare.
 4. Ernst Spolén

  Spolén, Ernst, 1880–1974, arkitekt, möbelformgivare.
 5. Ernst Staxäng

  Staxäng (till 1939 Olsson), Ernst, 1898–1967, lantbrukare och politiker (högerpartist), riksdagsman (andra kammaren) 1933–64, ledamot av statsutskottet från 1950, från 1960 dess ordförande.
 6. Ernst Sars

  Sars, Ernst, 1835–1917, norsk historiker, professor vid Oslo universitet från 1874, son till Michael S., bror till Georg Ossian S.
 7. Ernst

  Ernst, förr även Ernest, tyskt mansnamn, identiskt med substantivet Ernst ’allvar’.
 8. Ernst Idla

  Idla, Ernst, 1901–80, gymnastikpedagog.
 9. Ernst Trygger

  Trygger, Ernst, född 27 oktober 1857, död 23 september 1943, jurist, ämbetsman och politiker (höger), statsminister 1923–24, utrikesminister 1928–30, riksdagsman (första kammaren) 1898–1937 och ledare för kammarens konservativa 1913–33.
 10. Ernst Udet

  Udet, Ernst, 1896–1941, tysk flygmilitär, generalöverste 1940.