1. Eros

  Eros (grekiska Erōs), i den grekiska mytologin kärlekens och lidelsens gud, motsvarigheten till romarnas Amor och Cupido.
 2. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 3. erosion

  erosion, inom medicinen ytlig skada orsakad av mekanisk eller kemisk påverkan.
 4. erosion

  erosion, kemisk eller mekanisk nedbrytning av ett materials ytskikt, så att små fragment faller av eller omvandlas till vattenlösliga produkter som tvättas bort.
 5. erosion

  erosion, inom odontologin ytlig skada på munslemhinna.
 6. Eros Ramazzotti

  Ramazzotti, Eros, född 1963, italiensk sångartist.
 7. Eros

  Eros, småplanet nr 433 (ursprunglig beteckning 1898 DQ), upptäckt 1898.
 8. erosiv nötning

  erosiv nötning, angrepp på t.ex. metall genom mekanisk påverkan av vätskor eller gaser.
 9. erosionskorrosion

  erosionskorrosion, turbulenskorrosion, process som innebär samtidig korrosion och erosion.
 10. erosionsbas

  erosionsbas, den lägsta nivå till vilken erosionen kan fortgå.