1. Eros

  Eros, småplanet nr 433 (ursprunglig beteckning 1898 DQ), upptäckt 1898.
 2. Eros

  Eros var en grekisk kärleksgud.
 3. eros

  e´ros subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 4. Eros Ramazzotti

  Ramazzotti, Eros, född 1963, italiensk sångartist.
 5. erosion

  erosion, inom odontologin ytlig skada på munslemhinna.
 6. erosion

  erosion, inom medicinen ytlig skada orsakad av mekanisk eller kemisk påverkan.
 7. erosion

  erosion, kemisk eller mekanisk nedbrytning av ett materials ytskikt, så att små fragment faller av eller omvandlas till vattenlösliga produkter som tvättas bort.
 8. erosionskomplex

  erosionskomplex, partier på mossar där torven eroderas av regnvattenflöden, som kan skära sig ned ända till underlaget.
 9. erosionsyta

  erosionsyta, planationsyta , landyta som utformats genom erosion.
 10. erosionsbas

  erosionsbas, den lägsta nivå till vilken erosionen kan fortgå.