1. Ersta sjukhus

  Ersta sjukhus, Stockholm, den största enheten inom Ersta diakonisällskaps verksamhet.
 2. Ersta diakonisällskap

  Ersta diakonisällskap i Stockholm, ideell förening med anknytning till Svenska kyrkan.
 3. Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola

  Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola, tidigare högskola, 1998 uppgången i Ersta Sköndal högskola.
 4. Ersta vårdetiska institut

  Ersta vårdetiska institut i Stockholm startade sin verksamhet 1988 under ledning av Ersta diakonisällskap i syfte att bedriva forskning i vårdetik.
 5. Ersta Sköndal högskola

  Ersta Sköndal Bräcke högskola, sammanslagning av Ersta Diakonisällskaps sjuksköterskehögskola och Sköndalsinstitutet.

 6. Erstavik

  Erstavik, herrgård i Nacka kommun, Södermanland (Stockholms län).
 7. Sköndalsinstitutet

  Sköndalsinstitutet, tidigare högskola, 1998 uppgången i Ersta Sköndal högskola.
 8. Ernst Lönegren

  Lönegren, Ernst, 1862–1937, kyrkoman.
 9. Stora Sköndal

  Stora Sköndal, stiftelse inom Svenska kyrkan, bildad 1981 och belägen i Stockholm, vilken övertagit Svenska Diakonsällskapets förpliktelser.
 10. Göbekli Tepe

  Göbekli Tepe, bergshelgedom från stenåldern belägen i ett kalt klippområde i nuvarande sydligaste Turkiet.