1. Ersta sjukhus

  Ersta sjukhus, Stockholm, den största enheten inom Ersta diakonisällskaps verksamhet.
 2. Ersta Sköndal högskola

  Ersta Sköndal Bräcke högskola, sammanslagning av Ersta Diakonisällskaps sjuksköterskehögskola och Sköndalsinstitutet.

 3. Ersta diakonisällskap

  Ersta diakonisällskap i Stockholm, ideell förening med anknytning till Svenska kyrkan.
 4. Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola

  Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola, tidigare högskola, 1998 uppgången i Ersta Sköndal högskola.
 5. Ersta vårdetiska institut

  Ersta vårdetiska institut i Stockholm startade sin verksamhet 1988 under ledning av Ersta diakonisällskap i syfte att bedriva forskning i vårdetik.
 6. Sköndalsinstitutet

  Sköndalsinstitutet, tidigare högskola, 1998 uppgången i Ersta Sköndal högskola.
 7. Ernst Lönegren

  Lönegren, Ernst, 1862–1937, kyrkoman.
 8. Göbekli Tepe

  Göbekli Tepe, bergshelgedom från stenåldern belägen i ett kalt klippområde i nuvarande sydligaste Turkiet.
 9. Johann Eck

  Eck, Johann, egentligen Johann Maier, 1486–1543, tysk romersk-katolsk teolog.
 10. Gallipoli

  Gallipoli, turkiska Gelibolu, halvö mellan Dardanellerna och Sarosbukten i den europeiska delen av Turkiet, bestående av ett bergslandskap med upp till 400 m höga toppar och mellanliggande jordbruksbygder.