1. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.

 2. Ervalla

  Ervalla, f.d. församling i Örebro kommun, Västmanland (Örebro län).
 3. Förstlingen

  Förstlingen, Sveriges första lokomotiv.
 4. Axberg

  Axberg, församling i Strängnäs stift, Örebro kommun, Närke (Örebro län); 10 885 invånare (2016).

 5. järnvägsmuseum

  järnvägsmuseum, dels traditionella järnvägsmuseer som samlar för utvecklingen viktig materiel, dels museijärnvägar som driver trafik med järnvägshistorisk materiel på egen eller hyrd bana, dels även järnvägsmuseiföreningar som har egna lok och vagnar men som kör på andras spår.
 6. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 7. Nora

  Nora, kommun och tätort i Västmanland (Örebro län).

 8. ånglok

  ånglok, ångdrivet dragfordon för järnväg.
 9. villervalla

  vill`ervalla subst. ~n ORDLED: viller--vall-an
  Svensk ordbok