1. Esbjörn

  Esbjörn, mansnamn av nordiskt ursprung sammansatt av ord för ’gud’ och ’björn’, sidoform till det äldre Asbjörn.
 2. Esbjörn Svensson

  Svensson, Esbjörn, 1964–2008, jazzmusiker (pianist, kompositör och bandledare).
 3. Esbjörn Reuterholm

  Reuterholm, Esbjörn, 1710–73, friherre, riksråd.
 4. Esbjörn Kristiernsson Djäkn

  Esbjörn Kristiernsson Djäkn, nämnd 1381–1414, drottning Margaretas fogde i Östergötland (från 1391) och på Rumlaborg i nordvästra Småland (från 1399).
 5. Lars Paul Esbjörn

  Esbjörn, Lars Paul, 1808–70, svensk-amerikansk kyrkoman.
 6. Torsten Esbjörnsson

  Esbjörnsson, Torsten, född 1925, konstnär.
 7. Styrbjörn

  Styrbjörn, mansnamn av nordiskt ursprung, sammansatt av ett ord motsvarande fornvästnordiska styrr ’stoj’, ’tumult’ samt ’björn’.
 8. Ebbe

  Ebbe, mansnamn, dels kortform av nordiska Esbjörn, Ärnbjörn, dels identiskt med fornhögtyska Eb(b)o, kortform av Eberhard (se Evert).
 9. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 10. allergi

  allergi är överkänslighet mot vissa bestämda ämnen.