1. ESK

  ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Sammankallandet av ESK anses ha sin bakgrund i ett sovjetiskt förslag från 1954 om att alla europeiska stater skulle mötas för att diskutera säkerhetsfrågor, bland annat erkännande av nationsgränserna efter andra världskriget.

 2. Esk

  Esk, två floder i Skottland.
 3. eskapism

  eskapism, flykt från verklighetens problem.

 4. eskatologi

  eskatologi, läran om de yttersta tingen.
 5. eskimåisk-aleutiska språk

  eskimåisk-aleutiska språk, språkfamilj tidigare räknad till de paleosibiriska språken.

 6. eskimåer

  eskimåer, övergripande term för några grönländare (kalaallit), olika inuit- och inuvialuitfolk i Alaska och Kanada samt yupikfolket, som bor i Alaska och nordöstra Ryska Federationen.

 7. Eskilstuna

  Eskilstuna, kommun och tätort i Södermanland (Södermanlands län).

 8. Eskil

  Eskil, mansnamn av nordiskt ursprung, sammansatt av ord med betydelsen ’gud’ och ’kittel’, ’hjälm’.
 9. eskulap

  eskulap, skämtsamt ord för läkare; Eskulap var förr en vanlig svensk namnform för den grekiske läkedomsguden Asklepios (latin Aesculapius).
 10. eskalation

  eskalation, upptrappning av konflikt eller militärt stridsförlopp.