1. ESK

  ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Sammankallandet av ESK anses ha sin bakgrund i ett sovjetiskt förslag från 1954 om att alla europeiska stater skulle mötas för att diskutera säkerhetsfrågor, bland annat erkännande av nationsgränserna efter andra världskriget.

 2. Esk

  Esk, två floder i Skottland.
 3. Eske Bille

  Bille, Eske, född ca 1480, död 1552, dansk rikshovmästare; jämför släktartikel Bille.
 4. eskatologi

  eskatologi, läran om de yttersta tingen.
 5. Eskişehir

  Eskişehir, stad i Turkiet, 200 km väster om Ankara; 685 100 invånare (2015).
 6. eskimåsväng

  eskimåsväng, kanotmanöver med vilken kanotisten sittande i en kantrad kanot med hjälp av paddeln (eller handen) vänder kanoten på rätt köl.
 7. eskamotera

  eskamotera, trolla bort.
 8. Eskelhem

  Eskelhem, f.d. församling på Gotland.
 9. eskimåspov

  eskimåspov, Numenius borealis , art i fågelfamiljen snäppor.
 10. eskort

  eskort, skyddsförband som medföljer ett skyddsföremål och hindrar anfall mot detta, t.ex. ett stridsfartygsförband som avdelats att skydda en konvoj.