1. ESK

  ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Sammankallandet av ESK anses ha sin bakgrund i ett sovjetiskt förslag från 1954 om att alla europeiska stater skulle mötas för att diskutera säkerhetsfrågor, bland annat erkännande av nationsgränserna efter andra världskriget.

 2. eskapism

  eskapism, flykt från verklighetens problem.

 3. eskatologi

  eskatologi, läran om de yttersta tingen.
 4. eskimåisk-aleutiska språk

  eskimåisk-aleutiska språk, språkfamilj tidigare räknad till de paleosibiriska språken.

 5. Eskilstuna

  Eskilstuna, kommun och tätort i Södermanland (Södermanlands län).

 6. Eskils gemak

  Eskils gemak, rum i Tre kronor, Stockholms gamla slott, där Gustav Vasas privata silverskatt förvarades.
 7. eskulap

  eskulap, skämtsamt ord för läkare; Eskulap var förr en vanlig svensk namnform för den grekiske läkedomsguden Asklepios (latin Aesculapius).
 8. Esk

  Esk, två floder i Skottland.
 9. Eskil

  Eskil, anglosaxisk missionär, biskop och martyr i Södermanland på 1000-talet, helgon.
 10. eskulapstav

  eskulapstav, symbol för läkekonsten i form av en kort, rak stav, omslingrad av en orm.