1. Esk

  Esk, två floder i Skottland.
 2. ESK

  ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Sammankallandet av ESK anses ha sin bakgrund i ett sovjetiskt förslag från 1954 om att alla europeiska stater skulle mötas för att diskutera säkerhetsfrågor, bland annat erkännande av nationsgränserna efter andra världskriget.

 3. Alexander Esken

  Esken, Alexander, diplomat, se Alexander von Erskein.
 4. Eske Bille

  Bille, Eske, född ca 1480, död 1552, dansk rikshovmästare; jämför släktartikel Bille.
 5. Europeiska säkerhetskonferensen

  Europeiska säkerhetskonferensen, se ESK.
 6. Solway Firth

  Solway Firth, trattformig vik i Irländska sjön mellan England och Skottland; ca 65 km lång.
 7. OSSE

  OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (engelska OSCE), benämning på den alleuropeiska säkerhetsstruktur som tidigare gick under beteckningen ESK.
 8. Keijo Liinama

  Liinama, Keijo, 1929–80, finländsk jurist och ämbetsman, justitieminister och andre socialminister 1970, arbetskraftminister 1971–72 och 1975 statsminister i den tjänstemannaregering som stod för värdskapet vid den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) i Helsingfors.
 9. Helsingforsöverenskommelsen

  Helsingforsöverenskommelsen, Helsingforsavtalet, slutakten vid Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors, antagen 1975.

 10. Parisstadgan

  Parisstadgan för ett nytt Europa, deklaration som tillsammans med ett avtal om reducering av de konventionella militära styrkorna i Europa (CFE-avtalet) undertecknades vid det möte som den Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) höll i Paris 19–21 november 1990.