1. ESK

  ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Sammankallandet av ESK anses ha sin bakgrund i ett sovjetiskt förslag från 1954 om att alla europeiska stater skulle mötas för att diskutera säkerhetsfrågor, bland annat erkännande av nationsgränserna efter andra världskriget.

 2. OSSE

  OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (engelska OSCE), benämning på den alleuropeiska säkerhetsstruktur som tidigare gick under beteckningen ESK.
 3. kollektiv säkerhet

  kollektiv säkerhet, mellan- eller överstatligt arrangemang för krishantering och ingripande till skydd mot angrepp.
 4. Parisstadgan

  Parisstadgan för ett nytt Europa, deklaration som tillsammans med ett avtal om reducering av de konventionella militära styrkorna i Europa (CFE-avtalet) undertecknades vid det möte som den Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) höll i Paris 19–21 november 1990.

 5. Esk

  Esk, två floder i Skottland.
 6. Helsingforsöverenskommelsen

  Helsingforsöverenskommelsen, Helsingforsavtalet, slutakten vid Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors, antagen 1975.

 7. Alexander Esken

  Esken, Alexander, diplomat, se Alexander von Erskein.
 8. Eske Bille

  Bille, Eske, född ca 1480, död 1552, dansk rikshovmästare; jämför släktartikel Bille.
 9. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 10. Urho Kekkonen

  Kekkonen, Urho, född 3 september 1900, död 31 augusti 1986, finländsk politiker (centerpartist), president 1956–81, riksdagsman 1936–56, riksdagens talman 1948–50, justitieminister 1936–37 och 1944–46, inrikesminister 1937–39, statsminister 1950–53 och 1954–56, utrikesminister maj–oktober 1954.