1. Esra

  Esra, en ledande personlighet i den judiska församlingen i Jerusalem efter återvändandet från exilen i Babylon.
 2. Esrange

  Esrange, anläggning för fredlig rymdverksamhet belägen 45 km öster om Kiruna.
 3. Esraböcker

  Esraböcker, böcker som går under Esras namn.
 4. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 5. Fjärde Esra

  Fjärde Esra, apokalyptisk skrift, se Esraböcker.
 6. Betlehem

  Betlehem, arabiska Bayt Laḥm, hebreiska Bet Leḥem, stad på Västbanken, 10 km söder om Jerusalem; 43 100 invånare (2010).
 7. arameiska

  arameiska, semitiskt språk med ursprung vid mellersta Eufrat.
 8. apokalyptik

  apokalyptik betecknar dels en religiös litteraturart, som på grundval av gudomlig uppenbarelse vill tolka världsloppet och framför allt avslöja dess slut, dels den tankeriktning som är förbunden med sådana spekulationer.
 9. ESR

  ESR, metod att studera ämnens paramagnetism, se elektronspinnresonans.
 10. etiopisk-ortodoxa kyrkan

  etiopisk-ortodoxa kyrkan, etiopiska kyrkan (amhariska Ye-Ityop̣iya tewahido bēte kristīyan), kyrka som tillhör den grupp av ortodoxa kyrkor som endast erkänner de tre första ekumeniska kyrkomötena.