1. Eugenia

  Eugenia, kvinnonamn, feminin form av Eugen.
 2. Eugenia

  Eugenia, det vetenskapliga namnet på ett släkte myrtenväxter med ca 1 000 arter ständigt gröna träd och buskar hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter, framför allt i Nord-, Mellan- och Sydamerika.
 3. Eugeniahemmet

  Eugeniahemmet, sjuk- och skolhem i Stockholm, verksamt 1879–1971.
 4. Eugenia Charles

  Charles, Dame Mary Eugenia, 1919–2005, dominikisk konservativ politiker, premiärminister 1980–95 (den första kvinnliga i Karibien).
 5. Punta Eugenia

  Punta Eugenia, udde i västra Mexico; för belägenhet se landskarta Mexico.
 6. Eugénie

  Eugénie, 1826–1920, fransk kejsarinna.
 7. Eugénie

  Eugénie, 1830–89, prinsessa, dotter till Oscar I; jämför släktartikel Bernadotte.
 8. Napoleon III

  Napoleon III (franska Napoléon III), ursprungligen Louis Napoléon Bonaparte, före 1852 även kallad Ludvig Napoleon ( Louis Napoléon), född 20 april 1808, död 9 januari 1873, fransk president 1848–52, fransmännens kejsare 1852–70; jämför släktartikel Bonaparte.
 9. Honoré de Balzac

  Balzac, Honoré de, född 20 maj 1799, död 18 augusti 1850, fransk författare.
 10. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.