1. Euler-koordinater

  Euler-koordinater , rumsfast koordinatsystem (laboratoriesystem) för beskrivning av fysikaliska förlopp.
 2. Leonhard Euler

  Euler, Leonhard, född 15 april 1707, död 18 september 1783, schweizisk matematiker; jämför släktartikel von Euler-Chelpin.
 3. Euler–Bernoulli-balk

  Euler–Bernoulli-balk , den vanligaste beräkningsmodellen i strukturmekaniken för balkböjning, vid vilken bl.a. skjuvdeformationer försummas.
 4. von Euler-Chelpin

  von Euler-Chelpin, vittförgrenad ursprungligen tysk släkt, som härstammar från borgaren Jörg Öwler, kallad Schölpe (död tidigast 1593), i Lindau.
 5. Eulerperioden

  Eulerperioden, teoretiskt beräknad period för jordaxelns rörelse kring en tänkt medelpol.
 6. Eulernutation

  Eulernutation, fri nutation, periodisk riktningsändring hos en fysisk kropp.
 7. Ulf von Euler-Chelpin

  von Euler-Chelpin, Ulf, 1905–83, fysiolog, professor vid Karolinska Institutet 1939–71; jämför släktartikel von Euler-Chelpin.
 8. Hans von Euler-Chelpin

  von Euler-Chelpin, Hans, 1873–1964, tysk-svensk biokemist; jämför släktartikel von Euler-Chelpin.
 9. Astrid Cleve von Euler

  Cleve von Euler, Astrid, 1875–1968, botanist, geolog och kemist; dotter till Per Cleve, syster till Agnes Cleve och Célie Brunius.

 10. Eulers differentialekvationer

  Eulers differentialekvationer, benämning på flera olika slag av differentialekvationer som härrör från Leonhard Euler. Grundekvationerna för stela kroppars dynamik kallas Eulers rörelseekvationer.