1. Eulers knäckfall

  Eulers knäckfall, några av de mest betydelsefulla fenomenen i strukturmekaniken.
 2. Eulers differentialekvationer

  Eulers differentialekvationer, benämning på flera olika slag av differentialekvationer som härrör från Leonhard Euler. Grundekvationerna för stela kroppars dynamik kallas Eulers rörelseekvationer.
 3. Eulers summationsmetod

  Eulers summationsmetod , teknik för att summera serier som divergerar eller konvergerar långsamt, se serie.
 4. Eulers formler

  Eulers formler, matematiska formler som beskriver sin  x och cos  x med hjälp av exponentialfunktioner.
 5. Eulers metod

  Eulers metod är den enklaste stegningsmetoden för numerisk lösning av differentialekvationer.
 6. Eulers konstant

  Eulers konstant, gränsvärdet av en viss talföljd.
 7. Eulers differentialekvationer

  Eulers differentialekvationer, benämning på flera olika slag av differentialekvationer som härrör från Leonhard Euler. I teorin för strömmande friktionsfria vätskor och gaser är Eulers ekvationer av fundamental betydelse.
 8. Eulers rörelseekvationer

  Eulers rörelseekvationer, matematisk beskrivning av en stel kropps rörelse runt en fix punkt.
 9. Eulers differentialekvationer

  Eulers differentialekvationer, benämning på flera olika slag av differentialekvationer som härrör från Leonhard Euler. I variationskalkylen är Eulerekvationen ett nödvändigt villkor som måste uppfyllas av en extremal.
 10. oelastisk knäckning

  oelastisk knäckning, inelastisk knäckning, instabilitetsfenomen för tryckta balkar och pelare (belastade i sin längdriktning), varvid spänningarna är högre än i det elastiska området.