1. fälla

  fälla, fångstredskap, redskap för fångst av vilt.
 2. fällande dom

  fällande dom, i dagligt tal benämning på dom i brottmål där rätten bifaller åklagarens talan genom att den tilltalade befinns skyldig och fälls till ansvar för det brott åklagaren väckt åtal för.

 3. fälla

  1fäll`a subst. ~n fällor ORDLED: fäll-an
  Svensk ordbok
 4. fälla

  2fäll`a verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er SUBST.: fällande, fällning
  Svensk ordbok
 5. Penning-fälla

  Penning-fälla (efter den tyske fysikern F.M. Penning), Penning-jonfälla, jonfälla med ett kombinerat elektriskt och magnetiskt fält.
 6. Hiroshima

  Hiroshima, hamn- och industristad i Japan vid Inlandshavet på ön Honshus sydvästra kust, 1,2 miljoner invånare (2014).

 7. barrträd

  barrträd, barrväxter, Pinopsida (synonym Coniferopsida, Coniferae), klass nakenfröiga växter med cirka 600 arter träd och buskar utbredda över hela jorden men främst i norra halvklotets tempererade trakter, där de bildar en egen zon, barrskogszonen.
 8. En djävulsk fälla

  En djävulsk fälla, originaltitel Touch of Evil, amerikansk film i regi av Orson Welles (premiär 1958).
 9. fällare

  fällare, trädfällningsmaskin använd vid skogsavverkning.
 10. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.