1. färdmedel

  fä`rdmedel subst. färdmedlet, plur. ~, best. plur. färdmedlen ORDLED: färd--medl-et
  Svensk ordbok
 2. tjänsteresa

  tjänsteresa, resa som föranleds av tjänstgöring på annat ställe än den normala arbetsplatsen.
 3. Walter Dickson

  Dickson, Walter, 1916–90, författare.
 4. Beijing

  Beijing, Peking, huvudstad i Kina.

 5. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 6. riksfärdtjänst

  riksfärdtjänst, ekonomiskt stöd för personer med funktionshinder, t.ex. rullstolsburna och blinda.
 7. Håverudsakvedukten

  Håverudsakvedukten, eller akvedukten vid Håverud, är en bro som leder Dalslands kanal över Upperudsälven vid Håverudsströmmen.
 8. äldreomsorg

  äldreomsorg, tidigare åldringsvård, den del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer.
 9. Robert E. Peary

  Robert E Peary var en amerikansk polarforskare och sjöofficer. 

 10. färdtjänst

  färdtjänst, särskild kollektivtrafik med anpassade fordon för personer som till följd av nedsatt rörelseförmåga eller andra funktionshinder (synskada, allergi, psykiska besvär, ålderssvaghet m.m.) möter betydande svårigheter att använda allmänna färdmedel.