1. fördubbla

  fördubb´la verb ~de ~t ORDLED: för-dubbl-ar SUBST.: fördubblande, fördubbling
  Svensk ordbok
 2. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 3. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.
 4. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 5. Mekka

  Mekka är en stad i Saudiarabien med 1,5 miljoner miljoner invånare.
 6. generationstid

  generationstid, fördubblingstid, inom mikrobiologi den tid som åtgår för en population bakterier i exponentiell tillväxt att fördubbla sitt individantal.
 7. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 8. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 9. kol-fjorton-datering

  kol-fjorton-datering, kol-14-datering, 14C-datering, åldersbestämningsmetod som utnyttjar den radioaktiva kolisotopen 14C.
 10. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.