1. förenkling

  förenk´ling subst. ~en ~ar ORDLED: för-enkl-ing-en
  Svensk ordbok
 2. propaganda

  propaganda innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt.
 3. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 4. konfliktteori

  konfliktteori systematiserar tankar och föreställningar om konflikter och konfliktlösning från olika vetenskaper.
 5. haiku

  haiku [hajku], japansk versform, bestående av 17 mora, något missvisande översatt till stavelser.
 6. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 7. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 8. art déco

  art déco, stilbeteckning för en del av den brukskonst som tillverkades mellan första och andra världskriget.
 9. finlandssvenska dialekter

  finlandssvenska dialekter, de dialektala former av svenska som talas i Finland; jämför finlandssvenska.
 10. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.