1. Erik Gustaf Geijer

  Erik Gustaf Geijer är en av de främsta svenska författarna från början av 1800-talet.
 2. fimbulvinter

  fimbulvinter, enligt fornnordisk tro en förfärlig (enligt Snorres Edda treårig) vinter som föregår Ragnarök.

 3. Rudra

  Rudra, indisk gud i vedisk religion.
 4. förfäras

  förfä´ras verb förfärades förfärats ORDLED: för-fär-as SUBST.: förfäran
  Svensk ordbok
 5. förfärlig

  förfä´rlig adj. ~t ORDLED: för-fär-lig
  Svensk ordbok
 6. förfära

  förfä´ra verb ~de ~t ORDLED: för-fär-ar SUBST.: förfärande
  Svensk ordbok
 7. Nina Lekander

  Lekander, Nina, född 1957, författare och kritiker.
 8. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 9. gigantomaki

  gigantomaki, giganternas fåfänga uppror mot gudarna i grekisk myt.
 10. Helmuth Stieff

  Stieff, Helmuth, 1901–44, tysk militär, generalmajor 1944.