1. förfärdiga

  förfä´rdiga verb ~de ~t ORDLED: för-färd-ig-ar SUBST.: förfärdigande
  Svensk ordbok
 2. talisman

  talisman, föremål, antingen naturligt eller förfärdigat, som anses ha magisk kraft.
 3. tipi

  tipi, siouxindianskt ord för en konisk hydda som förr användes av i synnerhet prärieindianer.
 4. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 5. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 6. spindlar

  spindlar, egentliga spindlar, Araneae (ibland Araneida), ordning spindeldjur med ca 35 000 kända arter, varav ca 710 i Sverige.
 7. erytropoetin

  erytropoetin, epo, proteinhormon som bildas framför allt av speciella celler i njuren och som stimulerar till ökad bildning av röda blodkroppar i benmärgen.
 8. konfektion

  konfektion, fabriksmässigt tillverkade färdigsydda kläder.
 9. konfekt

  konfekt, finare sötsak, vanligen av choklad, med olika slags fyllning, eller av marsipan.
 10. dummy

  dummy, provexemplar använt som hjälpmedel vid planering och produktion av trycksak, tidning eller tidskrift.