1. förhänge

  fö`rhänge subst. ~t ~n ORDLED: för--häng-et
  Svensk ordbok
 2. velum

  velum, hos svampar detsamma som hylle.
 3. velum

  velum, anatomisk term för segelliknande struktur, t.ex. velum palatinum, gomsegel.
 4. sparlakan

  sparlakan, tidigare även spärrlakan. 1 förhänge, vanligen på en stolp- eller skåpsäng.
 5. ridå

  ridå, draperi eller skärm, införd under renässansen för att dölja illusionsscenen vid föreställningens början och slut, senare även mellan akterna.
 6. sängförhänge

  sängförhänge, inom folkkulturen kallat förlåt, förhänge framför en inbyggd säng i motsats till sängomhänge, som hängs omkring en fristående säng med stolpar i hörnen.
 7. purdah

  purdah, könssegregering, i Sydöstasien motsvarigheten till hijab.
 8. velum

  velum, velum calicis, kalkkläde, duk med vilken kalken och patenen täcks.
 9. velum

  velum, inom zoologi term dels för veck som sitter kring klockans mynning hos hydrozoernas medusa dels för simflik hos de flesta blötdjurs larver.
 10. antependium

  antependium, textil beklädnad för altarbordets framsida och gavlar, ofta av dyrbart tyg och konstfullt prytt med kristna symboler.